วันเกียรติยศ
กิจกรรม "Big Cleaning Day ทำความดีเพื่อพ่อ" คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

ผู้ที่กำลังใช้งาน =0

ผู้เข้าชมวันนี้ =26

ผู้เข้าชมอาทิตย์นี้ =4523

ผู้เข้าชมเดือนนี้ =56598

ผู้เข้าชมทั้งสิ้น =409727

1 month ago

1 month ago

1 month ago

National Mother's Day Anuban KhonKaen School 11th August 2017

1 month ago

National Mother's Day Anuban KhonKaen School 11th August 2017

1 month ago

National Mother's Day Anuban KhonKaen School 11th August 2017

ไม่พบเรื่อง

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

เลขที่ 34/1 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-332334 โทรสาร 043-236579