วันเกียรติยศ
กิจกรรม "Big Cleaning Day ทำความดีเพื่อพ่อ" คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

ผู้ที่กำลังใช้งาน =0

ผู้เข้าชมวันนี้ =1777

ผู้เข้าชมอาทิตย์นี้ =12055

ผู้เข้าชมเดือนนี้ =32737

ผู้เข้าชมทั้งสิ้น =544486

2 weeks ago

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกุล)อำเภอ พุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาดูงานโครงการ English Program

3 weeks ago

Monthly meeting November 2017

3 weeks ago

๒๕ พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

3 weeks ago

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้ต้อนรับคุณครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

3 weeks ago

ไม่พบเรื่อง

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

เลขที่ 34/1 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-332334 โทรสาร 043-236579