วันเกียรติยศ
กิจกรรม "Big Cleaning Day ทำความดีเพื่อพ่อ" คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี

สถิติการใช้งานเว็บไซต์

ผู้ที่กำลังใช้งาน =1

ผู้เข้าชมวันนี้ =379

ผู้เข้าชมอาทิตย์นี้ =21517

ผู้เข้าชมเดือนนี้ =47342

ผู้เข้าชมทั้งสิ้น =452546

1 week ago

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นดำเนินการจัดสอบ Pre NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ Pre O-ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังตารางต่อไปนี้

2 weeks ago

กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

2 weeks ago

2 weeks ago

เก็บตกวันเกษียณ อนุบาลขอนแก่น

2 weeks ago

ด้วยรักและผูกพันธ์ รักนะ อนุบาลขอนแก่น

ไม่พบเรื่อง

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

เลขที่ 34/1 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-332334 โทรสาร 043-236579